adwokat Aleksandra M. Paluch

POMAGAM.

Odkąd pamiętam było dla mnie jasne, że zostanę adwokatem. Wykonując ten zawód, inspirację można czerpać z wielu dziedzin życia. Łączy je jedno – świadczenie pomocy. moc prawną w sprawach z wyboru i z urzędu.

DORADZAM.

Udzielam porad oraz sporządzam opinie prawne. Dbam o jakość usług, ich kompleksowość i merytoryczną poprawność.

REPREZENTUJĘ.

Zapewniam profesjonalną reprezentację przed sądami, prokuraturą i organami administracji. Prowadzę spory sądowe na każdym etapie oraz dbam o ich prawidłowy przebieg.   . Zapewniam profesjonalną reprezentację

DBAM.

Dbam o komfort i poczucie bezpieczeństwa każdego Klienta. Czuwam nad przebiegiem postępowania oraz informuję o wszystkich czynnościach w sprawie. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY.

Identyfikuję problem prawny oraz proponuję jego najkorzystniejsze rozwiązanie, mając na względzie sytuację prawną i faktyczną Klienta.

NAUCZAM.

Od kilku lat prowadzę zajęcia akademickie dla studentów różnych kierunków. Zależy mi, by moim słuchaczom przekazać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów.

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.

O KANCELARII

Zdając sobie sprawę, że potrzeba skorzystania z usług adwokackich dyktowana jest często powstaniem trudnych okoliczności gospodarczych lub życiowych, dążymy do zapewnienia Klientom pomocy prawnej opartej na zasadzie wzajemnego zaufania, z poszanowaniem etyki i z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych. Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym, zespołem doświadczonych księgowych, specjalistami z zakresu kadr i płac oraz adwokatami i radcami prawnymi o różnych specjalizacjach.

Napływ Spraw

Sprawy karne
25%
Sprawy gospodarcze
25%
Sprawy cywilne i rodzinne
50%

Profil adwokata

  • adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, w której ukończyła aplikację adwokacką zakończoną egzaminem zawodowym,
  • absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z bardzo dobrymi wynikami ukończyła prawo (2011) i psychologię (2010),
  • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program) organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law i Szkoły Prawa Austriackiego (Schule des Österreichischen Rechts) prowadzonej przez Uniwersytet Wiedeński,
  • odbyła semestralne stypendium na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria), jest także absolwentką programu matury międzynarodowej (International Baccalaureate),
  • posługuje się biegle językiem angielskim (certyfikat CPE) oraz dobrze niemieckim (certyfikat ZD).

"Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów"

EURYPIDES

Adw. Aleksandra M. Paluch prowadzi własną kancelarię w Krakowie i w rodzinnym Starogardzie Gd. W ramach dotychczasowej, kilkuletniej praktyki zawodowej świadczyła usługi prawne, współpracując z krakowskimi kancelariami adwokackimi. Prowadziła procesy sądowe przed sądami wszystkich instancji, przygotowywała oraz negocjowała umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym, analizowała ryzyka gospodarcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonego typu, uczestniczyła w procesach zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw, doradzała organizacjom typu non-profit oraz przygotowywała ich struktury organizacyjne. Aktualnie zaangażowana jest ponadto w pomoc świadczoną osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W tych działaniach współdziała z grupą psychologów.

Adw. Aleksandra M. Paluch aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach obowiązków akademickich prowadzi zajęcia dla studentów prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także częstym prelegentem na wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez przedsiębiorców.

Aleksandra M. Paluch jest autorką popularnego portalu Psychologika Prawnika, którego tematyka skupia się wokół funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, społecznej percepcji prawa oraz praktycznych dylematów wiążących się z udzielaniem pomocy prawnej.

USŁUGI

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe

Idąc do sądu, kierując sprawę do egzekucji, ubiegając się o wydanie przez organ administracyjny decyzji, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Przyjmując pełnomocnictwo do prowadzenia konkretnej sprawy, adwokat Aleksandra M. Paluch podejmuje w imieniu Klienta wszystkie niezbędne czynności potrzebne do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. W zakres usługi wchodzi w szczególności obecność na rozprawach, sporządzanie pism procesowych, odpowiadanie na pisma sporządzane przez stronę przeciwną oraz na wezwania sądów i innych organów. Klient zlecający prowadzenie danej sprawy jest na bieżąco informowany o podejmowanych czynnościach oraz ich znaczeniu. Wszystkie pojawiające się zagadnienia prawne są na bieżąco wyjaśniane zrozumiałym dla Klienta językiem. Priorytetem dla adwokat Aleksandry Paluch jest w tym zakresie komfort Klienta oraz dążenie do minimalizowania ponoszonych przez niego kosztów.

Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna

W praktyce większości przedsiębiorców na bieżąco pojawiają się nowe zagadnienia i problemy prawne, wymagające niezwłocznego i prawidłowego rozwiązania. Część przedsiębiorców nie ma potrzeby zatrudnienia wykwalifikowanego prawnika wewnętrznego. Z tej przyczyny warto zlecić kancelarii adwokackiej usługę polegającą na bieżącym prowadzeniu spraw danego przedsiębiorcy. Na mocy umowy o świadczenie usług, Klient zyskuje możliwość zwracania się z pojawiającymi się zagadnieniami do kancelarii. W grę wchodzą przykładowo porady prawne, sporządzenie umów, statutów, regulaminów wewnętrznych oraz wszelkiego rodzaju pism, a ponadto wykonywanie innych czynności, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz zawartej z adwokatem umowy. W ten sposób Klient zyskuje poczucie bezpieczeństwa oraz pewności uzyskania pomocy prawnej przez profesjonalistę. Innymi słowy, dany przedsiębiorca „ma swojego adwokata”.

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym

W kancelarii sporządzane są umowy dostosowane do potrzeb Klientów, zarówno w celach ich jednorazowego, jak i wielokrotnego wykorzystywania w kontaktach z kontrahentami. Etapem poprzedzającym sporządzenie każdej umowy jest dokładne zapoznanie się z sytuacją Klienta, by w możliwie najszerszym zakresie zabezpieczyć Jego interesy. Na życzenie Klienta adwokat Aleksandra Paluch sporządza dodatkowo komentarz do umowy, w sposób zrozumiały omawiający jej kluczowe postanowienia oraz ostrzegający przed możliwym ryzykiem gospodarczym związanym z zawarciem określonego rodzaju umowy. Adwokat Aleksandra Paluch opiniuje ponadto umowy sporządzone przez kontrahentów Klientów oraz sugeruje wprowadzenie określonego rodzaju zmian do tekstu umowy. W kancelarii sporządzane są również umowy w języku angielskim, w celu wykorzystania ich w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Opinie i ekspertyzy prawne

Opinie i ekspertyzy prawne

W swojej praktyce zawodowej adwokat Aleksandra Paluch sporządza opinie i ekspertyzy prawne dotyczące różnego rodzaju zagadnień oraz pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. Sporządzenie określonej opinii poprzedzone jest dogłębną analizą sytuacji faktycznej oraz wyczerpującą lekturą literatury przedmiotu. Adwokat Aleksandra Paluch umiejętnie pozyskuje wiedzę z różnych dziedzin wiedzy, w ten sposób prezentując Klientowi kompleksowe rozwiązania prawne, przedstawione w czytelny i wyczerpujący sposób.

Statuty, regulaminy, procedury wewnętrzne

Statuty, regulaminy, procedury wewnętrzne

Wiele przedsiębiorstw i organizacji, pragnąc zapewnić czytelny i zgodny z prawem sposób postępowania w określonych sytuacjach, tworzy wewnętrzne procedury oraz regulaminy. Dotyczy to zarówno aktów wymaganych przepisami prawa, jak i aktów sporządzanych z przyczyn praktycznych. Adwokat Aleksandra Paluch służy pomocą i doświadczeniem w tym zakresie. Nie ogranicza się jedynie zgłaszanych przez Klienta potrzeb, ale proponuje również rozwiązania, które zapewnią pełną prawidłowość funkcjonowania danej organizacji, jak i pozytywnie wpłyną na efektywność i jakość zarządzania. Przykładowo dotyczy to sporządzania statutów spółek, stowarzyszeń lub fundacji, regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia innego rodzaju usług, a ponadto procedur funkcjonowania organizacji, w tym procedur antydyskryminacyjnych. Usługa nie kończy się wyłącznie z dniem sporządzenia i zaakceptowania danego aktu. Adwokat Aleksandra Paluch czuwa ponadto nad prawidłowością wdrażania ich w życie oraz udziela porad i instrukcji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem określonego rodzaju placówek.

Z wokandy

Umów się na spotkanie

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości