adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała

POMAGAM.

Odkąd pamiętam było dla mnie jasne, że zostanę adwokatem. Wykonując ten zawód, inspirację można czerpać z wielu dziedzin życia. Łączy je jedno – świadczenie pomocy. moc prawną w sprawach z wyboru i z urzędu.

DORADZAM.

Udzielam porad oraz sporządzam opinie prawne. Dbam o jakość usług, ich kompleksowość i merytoryczną poprawność.

REPREZENTUJĘ.

Zapewniam profesjonalną reprezentację przed sądami, prokuraturą i organami administracji. Prowadzę spory sądowe na każdym etapie oraz dbam o ich prawidłowy przebieg.   . Zapewniam profesjonalną reprezentację

DBAM.

Dbam o komfort i poczucie bezpieczeństwa każdego Klienta. Czuwam nad przebiegiem postępowania oraz informuję o wszystkich czynnościach w sprawie. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY.

Sprawy moich Klientów prowadzę tak, by rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. Identyfikuję problem prawny oraz proponuję jego najkorzystniejsze rozwiązanie, mając na względzie sytuację prawną i faktyczną Klienta.

NAUCZAM.

Od kilku lat prowadzę zajęcia akademickie dla studentów różnych kierunków. Zależy mi, by moim słuchaczom przekazać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów.

POZNAJMY SIĘ

dav
   • adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, w której ukończyła aplikację adwokacką zakończoną egzaminem zawodowym,
   • absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z bardzo dobrymi wynikami ukończyła prawo (2011) i psychologię (2010),
   • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program) organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law i Szkoły Prawa Austriackiego (Schule des Österreichischen Rechts) prowadzonej przez Uniwersytet Wiedeński,
   • odbyła semestralne stypendium na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria), jest także absolwentką programu matury międzynarodowej (International Baccalaureate),
   • posługuje się biegle językiem angielskim (certyfikat CPE) oraz dobrze niemieckim (certyfikat ZD),
   • zawodowo zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej od 2011 roku

DZIAŁALNOŚĆ

O KANCELARII

Opieram swoją pracę na zasadach partnerstwa, świadcząc usługi zarówno dla biznesu, jak i dla klientów indywidualnych, oczekujących profesjonalnej oraz skutecznej pomocy prawnej. Uczestniczę w tworzeniu i utrzymaniu stabilnych podstaw prawnych działalności przedsiębiorstw, zapewniając im bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Dążę do zapewnienia Klientom pomocy prawnej opartej na zasadzie wzajemnego zaufania, z poszanowaniem etyki i z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych.

USŁUGI

Spory sądowe

Spory sądowe

Idąc do sądu, kierując sprawę do egzekucji, ubiegając się o wydanie przez organ administracyjny decyzji, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Przyjmując pełnomocnictwo do prowadzenia konkretnej sprawy, adwokat Aleksandra M. Paluch podejmuje w imieniu Klienta wszystkie niezbędne czynności potrzebne do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. W zakres usługi wchodzi w szczególności obecność na rozprawach, sporządzanie pism procesowych, odpowiadanie na pisma sporządzane przez stronę przeciwną oraz na wezwania sądów i innych organów. Klient zlecający prowadzenie danej sprawy jest na bieżąco informowany o podejmowanych czynnościach oraz ich znaczeniu. Wszystkie pojawiające się zagadnienia prawne są na bieżąco wyjaśniane zrozumiałym dla Klienta językiem.

Obsługa prawna

Obsługa prawna

W praktyce większości przedsiębiorców na bieżąco pojawiają się nowe zagadnienia i problemy prawne, wymagające niezwłocznego i prawidłowego rozwiązania. Na mocy umowy o świadczenie usług, Klient zyskuje możliwość zwracania się z pojawiającymi się zagadnieniami do kancelarii. W grę wchodzą przykładowo porady prawne, sporządzenie umów, statutów, regulaminów wewnętrznych oraz wszelkiego rodzaju pism, a ponadto wykonywanie innych czynności, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz zawartej z adwokatem umowy. W ten sposób Klient zyskuje poczucie bezpieczeństwa oraz pewności uzyskania pomocy prawnej przez profesjonalistę. Innymi słowy, dany przedsiębiorca „ma swojego adwokata”.

Dokumenty

Dokumenty

Wiele przedsiębiorstw i organizacji, pragnąc zapewnić czytelny i zgodny z prawem sposób postępowania w określonych sytuacjach, tworzy wewnętrzne procedury oraz regulaminy. Dotyczy to zarówno aktów wymaganych przepisami prawa, jak i aktów sporządzanych z przyczyn praktycznych. Adwokat Aleksandra Paluch służy pomocą i doświadczeniem w tym zakresie. Nie ogranicza się jedynie zgłaszanych przez Klienta potrzeb, ale proponuje również rozwiązania, które zapewnią pełną prawidłowość funkcjonowania danej organizacji, jak i pozytywnie wpłyną na efektywność i jakość zarządzania. Przykładowo dotyczy to sporządzania statutów spółek, stowarzyszeń lub fundacji, regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia innego rodzaju usług, a ponadto procedur funkcjonowania organizacji. W kancelarii sporządzane są ponadto umowy dostosowane do potrzeb Klientów, zarówno w celach ich jednorazowego, jak i wielokrotnego wykorzystywania w kontaktach z kontrahentami. Etapem poprzedzającym sporządzenie każdej umowy jest dokładne zapoznanie się z sytuacją Klienta, by w możliwie najszerszym zakresie zabezpieczyć Jego interesy. Biorę również udział w negocjacjach umownych.

null

Praca

Prowadzę procesy sądowe przed sądami wszystkich instancji, przygotowuję oraz negocjuję umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym, analizuję ryzyka gospodarcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonego typu. Uczestniczyłam w procesach zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw, doradzałam organizacjom typu non-profit oraz przygotowywałam ich struktury organizacyjne.

null

Akademia

Uniwersytet zawsze zajmował w moim życiu istotne miejsce. Spędziłam w salach wykładowych tysiące godzin, zarówno w roli studenta, doktoranta, jak i nauczyciela. Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską.

null

Po godzinach

Jestem autorką bloga Psychologika Prawnika, którego tematyka skupia się wokół funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, społecznej percepcji prawa oraz praktycznych dylematów wiążących się z udzielaniem pomocy prawnej. Zajrzyj tam, by dowiedzieć się o mnie więcej.

"Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów
"

Aktualności

Napisz do mnie

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości