adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała

POMAGAM.

Odkąd pamiętam było dla mnie jasne, że zostanę adwokatem. Wykonując ten zawód, inspirację można czerpać z wielu dziedzin życia. Łączy je jedno – świadczenie pomocy. moc prawną w sprawach z wyboru i z urzędu.

DORADZAM.

Udzielam porad oraz sporządzam opinie prawne. Dbam o jakość usług, ich kompleksowość i merytoryczną poprawność.

REPREZENTUJĘ.

Zapewniam profesjonalną reprezentację przed sądami, prokuraturą i organami administracji. Prowadzę spory sądowe na każdym etapie oraz dbam o ich prawidłowy przebieg.   . Zapewniam profesjonalną reprezentację

DBAM.

Dbam o komfort i poczucie bezpieczeństwa każdego Klienta. Czuwam nad przebiegiem postępowania oraz informuję o wszystkich czynnościach w sprawie. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY.

Sprawy moich Klientów prowadzę tak, by rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. Identyfikuję problem prawny oraz proponuję jego najkorzystniejsze rozwiązanie, mając na względzie sytuację prawną i faktyczną Klienta.

NAUCZAM.

Od kilku lat prowadzę zajęcia akademickie dla studentów różnych kierunków. Zależy mi, by moim słuchaczom przekazać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów.

POZNAJMY SIĘ

   • adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, w której ukończyła aplikację adwokacką zakończoną egzaminem zawodowym,
   • absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z bardzo dobrymi wynikami ukończyła prawo (2011) i psychologię (2010),
   • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program) organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law i Szkoły Prawa Austriackiego (Schule des Österreichischen Rechts) prowadzonej przez Uniwersytet Wiedeński,
   • odbyła semestralne stypendium na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria), jest także absolwentką programu matury międzynarodowej (International Baccalaureate),
   • posługuje się biegle językiem angielskim (certyfikat CPE) oraz dobrze niemieckim (certyfikat ZD).

DZIAŁALNOŚĆ

O KANCELARII

Opieram swoją pracę na zasadach partnerstwa, świadcząc usługi zarówno dla biznesu, jak i dla klientów indywidualnych, oczekujących profesjonalnej oraz skutecznej pomocy prawnej. Uczestniczę w tworzeniu i utrzymaniu stabilnych podstaw prawnych działalności przedsiębiorstw, zapewniając im bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Dążę do zapewnienia Klientom pomocy prawnej opartej na zasadzie wzajemnego zaufania, z poszanowaniem etyki i z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych.

USŁUGI

Spory sądowe

Spory sądowe

Idąc do sądu, kierując sprawę do egzekucji, ubiegając się o wydanie przez organ administracyjny decyzji, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Przyjmując pełnomocnictwo do prowadzenia konkretnej sprawy, adwokat Aleksandra M. Paluch podejmuje w imieniu Klienta wszystkie niezbędne czynności potrzebne do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. W zakres usługi wchodzi w szczególności obecność na rozprawach, sporządzanie pism procesowych, odpowiadanie na pisma sporządzane przez stronę przeciwną oraz na wezwania sądów i innych organów. Klient zlecający prowadzenie danej sprawy jest na bieżąco informowany o podejmowanych czynnościach oraz ich znaczeniu. Wszystkie pojawiające się zagadnienia prawne są na bieżąco wyjaśniane zrozumiałym dla Klienta językiem.

Obsługa prawna

Obsługa prawna

W praktyce większości przedsiębiorców na bieżąco pojawiają się nowe zagadnienia i problemy prawne, wymagające niezwłocznego i prawidłowego rozwiązania. Na mocy umowy o świadczenie usług, Klient zyskuje możliwość zwracania się z pojawiającymi się zagadnieniami do kancelarii. W grę wchodzą przykładowo porady prawne, sporządzenie umów, statutów, regulaminów wewnętrznych oraz wszelkiego rodzaju pism, a ponadto wykonywanie innych czynności, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz zawartej z adwokatem umowy. W ten sposób Klient zyskuje poczucie bezpieczeństwa oraz pewności uzyskania pomocy prawnej przez profesjonalistę. Innymi słowy, dany przedsiębiorca „ma swojego adwokata”.

Dokumenty

Dokumenty

Wiele przedsiębiorstw i organizacji, pragnąc zapewnić czytelny i zgodny z prawem sposób postępowania w określonych sytuacjach, tworzy wewnętrzne procedury oraz regulaminy. Dotyczy to zarówno aktów wymaganych przepisami prawa, jak i aktów sporządzanych z przyczyn praktycznych. Adwokat Aleksandra Paluch służy pomocą i doświadczeniem w tym zakresie. Nie ogranicza się jedynie zgłaszanych przez Klienta potrzeb, ale proponuje również rozwiązania, które zapewnią pełną prawidłowość funkcjonowania danej organizacji, jak i pozytywnie wpłyną na efektywność i jakość zarządzania. Przykładowo dotyczy to sporządzania statutów spółek, stowarzyszeń lub fundacji, regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia innego rodzaju usług, a ponadto procedur funkcjonowania organizacji. W kancelarii sporządzane są ponadto umowy dostosowane do potrzeb Klientów, zarówno w celach ich jednorazowego, jak i wielokrotnego wykorzystywania w kontaktach z kontrahentami. Etapem poprzedzającym sporządzenie każdej umowy jest dokładne zapoznanie się z sytuacją Klienta, by w możliwie najszerszym zakresie zabezpieczyć Jego interesy. Biorę również udział w negocjacjach umownych.

null

Praca

Prowadzę procesy sądowe przed sądami wszystkich instancji, przygotowuję oraz negocjuję umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym, analizuję ryzyka gospodarcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonego typu. Uczestniczyłam w procesach zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw, doradzałam organizacjom typu non-profit oraz przygotowywałam ich struktury organizacyjne.

null

Akademia

Uniwersytet zawsze zajmował w moim życiu istotne miejsce. Spędziłam w salach wykładowych tysiące godzin, zarówno w roli studenta, doktoranta, jak i nauczyciela. Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską.

null

Po godzinach

Jestem autorką bloga Psychologika Prawnika, którego tematyka skupia się wokół funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, społecznej percepcji prawa oraz praktycznych dylematów wiążących się z udzielaniem pomocy prawnej. Zajrzyj tam, by dowiedzieć się o mnie więcej.

"Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów
"

Aktualności

Napisz do mnie

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości